Beretninger generalforsamling

Boligforeningen afholder 1 gang årligt ordinær generalforsamling, typisk ultimo maj måned.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men det er dog kun bolighavende medlemmer, der har stemmeret.

Du kan se beretningerne fra de seneste generalforsamlinger her.